LINDE EX

I am interested in the traces of non-human “worlds” that are often ignored or overlooked. The traces that arouse my interest often come from my immediate surroundings. Things you pass by or walk over every day, things you mindlessly suck up while vacuuming or that you easily ignore.
These traces are often the starting point of an artistic process. A collection of houseflies from my windowsill, for instance, was the reason for making a series of video works (How to connect with strangers, 2018) in which I explored where my physical human world and the world of the dead insect’s body parts, meet.

The traces lead me to other realities, worlds that I as a human with my physical and mental limitations can impossibly completely be part of. I’m triggered to find out ways to enter, understand and make connections.
I work from a broad research perspective. I like working with other art disciplines and scientists because they always encourage me to take other perspectives. The process of research is the basis of my work, so the manifestations of the works I make are always different. I make videos, installations, drawings and books. Also, material research is a very important way for me to approach a subject closer.

In my work, I often use science references, both aesthetically and as a frame for research, like studying something in a lab like, environment or using standard measurements as a framework for my research. To me, it is a way to knowingly study the way we learn to perceive the world through science and how that affects the way we understand the world. The scientific aesthetics and frameworks are a way to start the exploration of a topic because they are so dominantly accepted as research in Western society. But when the actual artistic exploration of a topic starts, other perspectives, like personal responses, narratives, rhythm, materiality, etc. often take over. The process becomes interesting to me when all of these perspectives start to interact.

[vc_empty_space]

NEDERLANDS

Ik ben geïnteresseerd in de sporen van niet-menselijke “werelden” die
vaak worden genegeerd of over het hoofd gezien. De sporen die mijn interesse wekken komen vaak uit mijn directe omgeving. Dingen waar je elke dag langsloopt, dingen die je gedachteloos opzuigt tijdens het stofzuigen of die je gemakkelijk negeert.
Deze sporen zijn vaak het beginpunt van een artistiek proces. Zo was een verzameling huisvliegen uit mijn vensterbank de aanleiding om een serie videowerken te maken (How to connect with strangers, 2018) waarin ik onderzocht waar mijn fysieke menselijke wereld en de wereld van de
lichaamsdelen van het dode insect elkaar ontmoeten.

De sporen leiden me naar andere werkelijkheden, werelden waar ik als mens met mijn fysieke en mentale beperkingen onmogelijk volledig deel van kan uitmaken. Ik word getriggerd om manieren te vinden om binnen te komen, te begrijpen en verbanden te leggen.
Ik werk vanuit een breed onderzoeksperspectief. Daarbij werk ik graag samen met andere kunstdisciplines en wetenschappers omdat ze me altijd stimuleren om andere perspectieven in te nemen. Het proces van onderzoek is de basis van mijn werk, dus de verschijningsvormen van de werken die ik maak zijn altijd anders. Ik maak bijvoorbeeld video’s, installaties, tekeningen en boeken. Ook materiaalonderzoek is voor mij een heel belangrijke manier om een onderwerp dichterbij te brengen.

In mijn werk gebruik ik vaak wetenschappelijke referenties, zowel esthetisch als als kader voor onderzoek, zoals het bestuderen van iets in een omgeving die verwijst naar een laboratorium of het gebruik van standaardmaten als kader voor onderzoek. Voor mij is het een manier om bewust de manier te bestuderen waarop we de wereld leren waarnemen via de wetenschap en hoe dat de manier waarop we de wereld begrijpen beïnvloedt.
De wetenschappelijke esthetiek en kaders neem ik als startpunt, omdat ze zo dominant geaccepteerd worden als onderzoeksperspectief in de Westerse samenleving. Maar wanneer de eigenlijke artistieke verkenning van een onderwerp begint, nemen andere perspectieven, zoals persoonlijke reacties, verhalen, ritme, materialiteit, enz. het vaak over. Het proces wordt voor mij interessant als al deze perspectieven op elkaar gaan inwerken.

[vc_empty_space]
Linde ExLINDE EX